Menu

تاریخچه آینه برنز

دانشمندان خیلی از باستان شناسان اعتقاد دارند که قدمت استفاده از آینه به بیشتر از 50 قرن می رسد و در برخی موارد واکنش مردم خوب بوده است و در بعضی موارد واکنش مردم بد بوده است .دوره ای بود که در آسیای کوچک ،آینه برنزی را با مس مفرغ دار می کردندو دسته این آینه را با نقش و نگار می پوشاندند و بعد از آن صیقل می دادند.اما پس از گذشت زمان آینه فولادی جایگزین آینه برنزی شد و علت آن هم بیشتر صیقلی و شفاف بودن آن آینه بود و موجب تحولی بزرگ در این صنعت شد.ساختن آینه برنزی از شیشه در قرن دوازدهم بوجود آمد  و به همین طریق اینه های شیشه ای که با سرب پوشیده شده بودند به بازار آمدند.
پس از مدتی که معلوم شد سرب سمی است صنایع و کارخانه ها از جیوه و قلع برای تولید آینه استفاده نمودند. در آن هنگام ونیز با توجه یه این تغییرات به قطب مهمی برای تولید آینه برنزی تبدیل شد.

ساخت آینه برنزی

به هر طریق ساختن و طراحی آینه برنزی را نباید به حساب رفع نیاز قدیمی انسان گذاشت و از آن به عنوان وسیله ای برای رفع حاجت شخصی یاد کرد...چرا که گذشت زمان انواع کاربرد های این نوع آینه را مشخص نموده است. آینه ها دارای سطوح بازتاب دهنده هستندکه بازتاب نور از جسم باعث نمایان شدن آن در آینه می شود.

با توجه به فاصله جسم از آینه برنز بزرگی و وارونگی و برگردان جانبی تصویر فرق دارد.این جسم از زمان های دور در زندگی انسان ها نقشی اساسی داشته و کاربردهای فراوانی دارد.در محیط اطراف ما اگر تماشا کنیم و بنگریم تصاویر در آب و یا شیشه های پنجره و یا سطوح فلزی به وفور یافت می شوند.آینه ها دو دسته عمده را دارند و آینه محدب و مقعر را شامل می شوند.
اغلب آینه ها با اضافه نمودن روکشی که نور را بازتاب می دهد به صفحه شیشه ای تولید می شوند

مراحل ساخت آینه برنزی و طراحی آن

 اکثرن این صفحه به علت آسان بودن ساخت آن و شفاف بودن آن و سخت بودن آن و صاف و صیقلی بودنش شیشه انتخاب می شود و روکشی که نور را بازتاب می دهد هم معمولن برای اینکه آسیبی به آینه نرسد به پشت آن افزوده می شود.لایه ای که جیوه اندود می شود و به پشت آینه می چسبد و پاک شده و صیقل داده می شود و نهایتن تبدیل به روکش می شود.البته می توان پشت آینه را نقره اندود یا آلومنیوم اندود هم نمود موادی مانند فعال ساز شیمیایی،مس،رنگ،نقره و کلرید قلع هم در ساخت آینه کاربرد دارند.ابتدا کلرید قلع را اضافه می کنیم چرا که نقره قادر نیست که خاصیت چسبندی به شیشه داشته باشد.مواد شیمیایی فعال ساز باعث سفت و سخت شدن نقره و قلع می شوند.برای اینکه طول عمر آینه اضافه شود به آن مس اضافه می کنند و رنگ سبز هم در پشت آینه برای جلوگیری از آسیب های ناگهانی اضافه می شود.برای بعضی از استفاده های دیگر از ماده ای توپر مثل فلزی که صیقل داده شده است استفاده می شود

آینه برنز

آینه برنز

آینه برنز

برای استفاده های فنی مثل آینه هایی که لیزری هستند و این روکش بازتاب دهنده نور با سبک نشست مک زننده یا مکنده روی لایه خارجی روکش خواهد شد،این عمل مانع از جذب دوباره نور در آینه می شود.آینه های تکنیکی ارزان تر روکشی نقره ای یا آلومنیومی یا طلائی دارند،که از طلا بیشتر برای آینه های فروسرخ دار استفاده می شود و این مواد ،این امکان را بوجود می آورند که از 90 تا 95 درصد نور بازتاب داده شود.برای اجتناب از اینکه لایه بازتاب دهنده اکسید شود روکشی محافظ هم ممکن است به آن اضافه شود.برای استفاده های بیشتر از آینه هم از روکش های ترابرقی استفتاده می شود که امکان بازتاب به اندازه 99.999 درصد را دارد.
آینه های تخت در خانه ها خیلی زیاد وجود دارند و تصویری صاف و مستقیم و مجازی  از آن بدست می دهند،بگونه ای که سمت راست جسم برای تصویر سمت چپ محسوب می شود و برعکس در اکثر سیستم های نوری استفاده زیادی دارند.در کاربردهای روزانه و مصارف عادی آینه برنز استفاده فراوانی دارد.این نوع آینه ها در مغازه ها و باشگاه های ورزشی و آینه برنز کاری شده و بتینه کاری و تزئین نمودن ساختمان استفاده فراوانی دارند.از روزهای گذشته آینه های مطلوب تر هم به بازار عرضه می شدند که در سیستم های اپتیکی هم مصرف دارند.با بهینه سازی این آینه ها ضریب بازتاب دهنده آنها را هم زیاد کرده اند و این آینه ها در سیستم های نوری و برخی دیگر از دستگاه ها مانند لیزر استفاده دارند و البته ما آینه های شیشه ای نیمه بازتاب دهنده هم داریم.


آینه برنز
آینه برنز
آینه برنز
آینه برنز